تالی الکتریک

برندها › Zimmer 

شرکت زیمر بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال و همچنین تجهیزات سیستم کنترل اتوماسیون می باشد. این شرکت به سفارش برندهای معتبر از جمله Epcos ، Gossen Metrawatt، Tyco Cromptom،Camille Bauer، Iskra، Lumel کالای درخواستی را تولید می نماید. شرکت دارای دفاتر و کارخانجات متعددی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، هند و لهستان می باشد.