تالی الکتریک

محصولات › اینورتر کاملا سینوسی کارسپا تایوان › سینوسی کامل 

سینوسی کامل

انواع سینوسی کامل


کد محصول: P600-1225-G

 • مدل: P600-1225-G
 • توان 600 وات
 • بار هیجانی تا 1200 وات برای مصرف کننده های با جریان اولیه بالا مثل موتورها
 • خروجی تمام سینوسی

کد محصول: P600-1225-G

 • مدل: P600-1225-G
 • توان: 600 وات
 • حداکثر جریان خروجی : 2.6 آمپر
 • خروجی تمام سینوسی

کد محصول: P1000-1225-G

 • مدل : P1000-1225-G
 • توان:  1000 وات
 • حداکثر جریان خروجی : 4.3 آمپر
 • بار هیجانی تا 2000 وات برای مصرف کننده های با جریان اولیه بالا مثل موتورها

کد محصول: P1000-1225-G

 • مدل : P1000-1225-G
 • توان:  1000 وات
 • حداکثر جریان خروجی : 4.3 آمپر
 • بار هیجانی تا 2000 وات برای مصرف کننده های با جریان اولیه بالا مثل موتورها

کد محصول: P1500U-1225-G

 • مدل : P1500-1225-G
 • توان 1500 وات
 • خروجی تمام سینوسی
 • حداکثر جریان خروجی :  6.5 آمپر

کد محصول: P1500U-1225-G

 • مدل : P1500-1225-G
 • توان: 1500 وات
 • خروجی تمام سینوسی
 • حداکثر جریان خروجی :  6.5 آمپر

کد محصول: P2000U-1225-G

 • مدل : P2000U-1225-G
 • توان 2000 وات
 • خروجی تمام سینوسی
 • حداکثر جریان خروجی : 9 آمپر

کد محصول: P2000U-1225-G

 • مدل : P2000U-1225-G
 • توان:  2000 وات
 • خروجی تمام سینوسی
 • حداکثر جریان خروجی : 9 آمپر

کد محصول: P3000U-1225-G

 • مدل : P3000U-1225-G
 • توان 3000 وات
 • خروجی تمام سینوسی
 • خروجی و ورودی ایزوله

کد محصول: P3000U-1225-G

 • مدل : P3000U-1225-G
 • توان:  3000 وات
 • خروجی تمام سینوسی
 • حداکثر جریان خروجی : 13.5 آمپر